Oppbevaringsmagi - over 44’000 solgte!

Salgsbetingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Dit køb er reguleret af aftaleloven, forbrugerbeskyttelsesloven, herunder forbrugerkøbeloven, fortrydelsesretsloven og e-handelsloven. I det omfang gældende love, og hvis du er forbruger, har de forrang frem for denne aftale.

1. Generelt

Aftalen består af de oplysninger, som Bag’in giver om varen og købet i bestillingsløsningen i netbutikken (bl.a. oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, øvrige egenskaber, pris og leveringsbetingelser), enhver direkte korrespondance mellem parterne (f.eks. e-post) og disse salgsbetingelser (“Aftalen”).

I tilfælde af modstrid mellem de af Bag’in afgivne oplysninger om købet i bestillingsløsningen i netbutikken, skal direkte korrespondance mellem parterne og aftalen, direkte korrespondance mellem parterne og oplysningerne i bestillingsløsningen tage forrang frem for salgsbetingelserne, medmindre det er i strid med gældende lovgivning.

Aftalen gælder, når du som forbruger (“dig”, “dig” eller “kunden”) afgiver en ordre via www.bagin.se (“hjemmesiden”). Aftalen er indgået mellem dig og GardenStore Int. AB , organisationsnummer 559441-2636 (“Bag’in”, “vi” eller “os”).

Firmanavn: GardenStore Int. AB
Kontaktadresse: Simbagatan 20, 131 54 Nacka, Stockholm
E-mail: kundecenter@bagin.dk
Telefonnummer: +47 40 08 08 40

Du skal være bemyndiget til at indgå bindende kontrakter for at bestille via hjemmesiden. Bag’in accepterer ikke kreditkøb fra personer under 18 år. Du bekræfter hermed, at du er bemyndiget til at indgå aftale om køb fra hjemmesiden.

Bag’in forbeholder sig retten til at ændre denne aftale fra tid til anden, hvis sådanne ændringer er passende til forretningsformål. I tilfælde af ændringer i Aftalen giver vi dig besked om de relevante ændringer 14 dage før ændringerne træder i kraft. En opdateret version af vilkårene vil altid være tilgængelig på hjemmesiden og vi anbefaler derfor, at du tjekker disse løbende.

2. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsret til billeder og indhold på hjemmesiden, produktdesign og layout, domæne, varemærker osv. ejes af Bag’in. Enhver brug af hjemmesiden og dens indhold, herunder kopiering eller lagring af hele eller dele heraf
indholdet, til andre formål end personlig, ikke-kommerciel brug er forbudt uden Bag’ins tilladelse.

3. Priser

Priserne angivet i netbutikken er inklusive moms.

Oplysninger om de samlede omkostninger, du skal betale, inklusive alle gebyrer
(merværdiafgift, told mv.) og leveringsomkostninger (fragt, porto, fakturagebyrer, emballage mv.) samt fordelingen af ​​de enkelte dele af den samlede pris er angivet i bestillingsløsningen inden bestillingen afgives . (Vareleverancer til Svalbard eller jan
Mayen skal sælges uden tillæg af merværdiafgift).

4. Produkt

Bagin har ret til at ændre priser, inkludere ekstra gebyrer og ændre produktinformation, f.eks. produktbilleder og salg, uden varsel. De tilgængelige produktbilleder og informationstekster afspejler produktet så godt som muligt. Vi forbeholder os ret til eventuelle fejl, der måtte opstå på hjemmesiden og kan ikke garantere, at alle billeder afspejler produktets nøjagtige udseende.
Billeder kan variere afhængigt af farveindstillingerne på din computer. Alle billeder skal kun ses som illustrationer og garanterer ikke korrekt og nøjagtigt udseende og funktioner.

5. Aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når din ordre er modtaget af Bag’in.

En part er dog ikke bundet af aftalen, hvis der har været en trykfejl i tilbuddet fra Bag’in i bestillingsløsningen i netbutikken eller i din bestilling, og den anden part har indset eller burde have indset, at der var f.eks. en fejl.

6. Ordrebekræftelse

Når Bag’in har modtaget din ordre, bekræfter vi ordren uden unødig forsinkelse ved at sende dig en ordrebekræftelse. Du bedes kontrollere, at ordrebekræftelsen svarer til ordren mht. mængde, varetype, pris mv. Hvis der er uoverensstemmelse mellem ordren og ordrebekræftelsen, bør du kontakte sælgeren hurtigst muligt.

7. Betaling

Vi bruger Klarna som leverandør af vores kasse. Det betyder, at vi kan overføre dine personlige data i form af kontakt- og ordreoplysninger til Klarna, når kassen er indlæst, så Klarna kan håndtere dit køb.

Du kan vælge at betale med:

  • Faktura 30 dage
  • Kort

Klarnas vilkår og betingelser i Danmark

Klarnas fortrolighedsmeddelelse i Danmark

8. Levering mv.

Levering af varerne fra Bag’in til dig sker på den måde, på det sted og på det tidspunkt, der er angivet i bestillingsløsningen i netbutikken.

Hvis leveringstiden ikke er angivet i bestillingsløsningen, skal Bag’in levere varen til dig inden for rimelig tid og senest 30 dage efter bestillingen er afgivet af kunden. Hvis Bag’in skal sikre, at varerne sendes til kunden, er vi forpligtet til at sikre, at varerne transporteres til bestemmelsesstedet på passende måde og på sædvanlige vilkår for sådan transport.
Destinationen er hos kunden, medmindre andet specifikt er aftalt mellem parterne.

9. Risikoen for varerne

Risikoen for varerne overgår til dig, når du overtager varerne i henhold til aftalen.
Hvis leveringstiden er udløbet, og du nægter at acceptere en vare, der er stillet til rådighed for dig i henhold til kontrakten, bærer du stadig risikoen for tab eller beskadigelse på grund af varens egenskaber.

10. Fortrydelsesret

Du kan fortryde købet i henhold til bestemmelserne om fortrydelsesret (7). Fortrydelsesret
betyder, at du kan returnere varen til Bag’in uden grund, selvom der ikke er noget galt med den, og selvom den ikke er leveret.

Du skal give sælger besked om brugen af ​​fortrydelsesretten inden for 14 dage efter modtagelse af varerne, de foreskrevne oplysninger om fortrydelsesret og fortrydelsesretsblanket. Hvis du modtager en fortrydelsesretsblanket og nødvendige oplysninger på et senere tidspunkt end kl
levering af varerne, begynder fortrydelsesfristen at løbe fra den dag, du modtager fortrydelsesretsblanketten og oplysningerne. For at fortrydelsesretten skal respekteres, er det tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb sender en meddelelse om, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Under alle omstændigheder udløber fortrydelsesretten 12 måneder efter udløbet af den oprindelige
Deadline på 14 dage.

Meddelelse om brugen af ​​fortrydelsesretten skal være skriftlig af bevismæssige årsager
(fortrydelsesretsblanket, e-mail, fax eller brev) og skal indeholde oplysninger om, hvordan du ønsker at returnere varen til Bag’in.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til Bag’in inden for rimelig tid og senest 14 dage fra meddelelsen om, at du ønsker at benytte fortrydelsesretten.

Bagin er forpligtet til at refundere den fulde købspris og leveringsomkostninger til dig inden for 14 dage fra den dag, vi modtager varen eller afhentningssedlen eller varen på anden måde er stillet til rådighed for os. Du skal selv betale omkostningerne ved returforsendelsen. Vi kan tilbageholde betalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varerne er returneret, alt efter hvad der indtræffer først.

Du kan undersøge produktet, inden du fortryder dit køb. Varen skal dog kunne returneres til os i nogenlunde samme stand og mængde, som da du modtog den. Hvis det er muligt, returner varen til os i den originale emballage. Du er ansvarlig for enhver værdiforringelse af varerne som følge af anden håndtering af varerne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå deres art, egenskaber og funktion.

11. Undersøgelse af varerne

Når du modtager varen, skal du i rimeligt omfang kunne kontrollere, om den er i overensstemmelse med bestillingen, om den er blevet beskadiget under transporten, eller om den i øvrigt har fejl.

Hvis varerne ikke svarer til ordren eller har mangler, skal du meddele Bag’in gennem en reklamation, se aftalens punkt 11.

12. Reklamation over mangler og frist for anmeldelse ved forsinkelser

Bag’in har en juridisk forpligtelse til at levere kontraktlige varer. Hvis varen har en fejl, skal du give os besked herom inden for rimelig tid og senest to måneder efter, at du har opdaget eller burde have opdaget fejlen. Dog skal der klages inden for fem år. Meddelelsen til Bag’in eller kreditforeningen skal være skriftlig (e-mail, telefon, fax eller brev).

For at klage, send os en mail til kundecenter@bagin.dk, hvor du beskriver problemet.

Ved forsinkelse skal krav rettes til sælger inden for rimelig tid efter leveringstidens udløb og varen ikke er leveret.

Er varen betalt med kreditkort, kan du også vælge at klage og sende et krav direkte til kreditkortudbyderen.

Hvis varen har en fejl, og dette ikke skyldes dig eller forhold fra din side, kan du efter reglerne i forbrugerbeskyttelseslovens kapitel 6 efter omstændighederne beholde købsprisen, vælge mellem at være varen. restaureret og ny leverance, kræve prisafslag, kræve kontrakten ophævet og/eller kræve erstatning fra os.

13. Forsinkelse og manglende levering – købers rettigheder og frist for anmeldelse af reklamationer

Hvis Bag’in ikke leverer varerne eller leverer dem for sent i henhold til aftalen
mellem parterne, og det ikke skyldes dig eller forhold fra din side, kan du efter reglerne i 5. kap. under disse omstændigheder tilbageholde købesummen, kræve opfyldelse, hæve aftalen og/eller kræve erstatning fra Bag’in.

14. Ansvar

Enhver kompensation er begrænset til dit påviste og dokumenterede økonomiske tab. Erstatningen omfatter ikke tab som følge af personskade eller tab, der måtte opstå i din virksomhedsdrift.

Bag’in er fritaget for ansvar og andre sanktioner, hvis opfyldelsen af ​​aftalen forhindres, hindres eller forsinkes på grund af omstændigheder uden for vores kontrol eller force majeure, såsom naturkatastrofer, krig, strejker mv.

15. Købers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

Hvis du ikke betaler eller opfylder andre forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og det ikke skyldes Bag’in eller forhold fra vores side, kan vi efter reglerne i forbrugerbeskyttelsesloven kap. 9. efter omstændighederne tilbageholde varerne, kræve kontrakten opfyldt, kræve aftalen ophævet og kræve erstatning fra dig. Vi kan også efter omstændighederne opkræve morarenter, inkassogebyrer og et rimeligt gebyr for uafhentede varer.

16. Garanti

Garantiperioden er 3 år fra købsdatoen.

Garantien gælder for produktet Bag’in og ikke for produkter/varer eller lignende, som Bag’in bruges til at beskytte eller opbevare.

For at fremsætte et krav under denne garanti, følg venligst [ Procedure for at fremsætte et krav. for eksempel udfyld kontaktformularen, giv bevis for garanti osv.]. Udgifterne til returneringen betales af Bag’in.

Garantien dækker ikke:

– Fejl eller skader som følge af uhensigtsmæssig brug eller skødesløshed

– Fejl eller skader som følge af uautoriseret reparation eller modifikation

– Fejl eller skader forårsaget af force majeure (naturkatastrofer, brand, krig osv.)

– Æstetiske ændringer, der opstår ved normalt slid og aldring

Hvis Bag’in ikke kan se nogen af ​​problemerne beskrevet ovenfor, vil produktet blive returneret til kunden. Bemærk venligst, at du i sådanne tilfælde skal betale for reparationen/udskiftningen, selvom garantien stadig er gyldig.

17. Konfliktløsning

Parterne skal bestræbe sig på at løse eventuelle tvister i mindelighed. Du kan kontakte forbrugerrådet for at få hjælp i en eventuel tvist med sælger. Om en mindelig løsning
ikke kan træffes, efter at forbrugerrådet er hørt, kan parterne skriftligt anmode om, at forbrugerrådet forelægger tvisten for udvalget for forbrugertvister.

18. Gældende lovgivning

Denne aftale er underlagt svensk lov. Tvister skal så vidt muligt løses i
godt. Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af din almindelige domstol, dvs. retten på din bopæl.